contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

Otvaranje Kulturno-Ekološkog centra ,,Eko-Dvorište"

Ana Kaloperovic

U četvrtak 23. oktobra 2014, posle dugih priprema za osposobljavanje prostora uništenog poplavama, otvoren je Kulturno-Ekološki centar ,,Eko-Dvorište". 

Centar je zamišljen da pruži mladim aktivistima mesto gde mogu da podele i dobiju podršku za svoju ideju o unapređenju naše sredine. ,,Eko-Dvorište" je trenutno opremljeno sa tri laptopa koji su besplatni za korišćenje svim posetiocima centra. 

U planu su brojne besplatne aktivnosti poput seminara, predavanja, književnih večeri o kojima ćemo vas blagovremeno obaveštavati, između ostalog i putem naše Facebook strane Udruženje ,,Eko-Dvorište". 

U toku je projekat ,,Glas za staklo" podržan od strane Sekreterijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda. Projekat se bavi reciklažom stakla kroz kreativne radionice fuzije. Više o fuziji stakla možete saznati u našim prostorijama (Obrenovac, Ulica 6, broj 9), svakim danom od 9-21h. 

Više o Kulturno-Ekološkom centru možete pogledati u reportaži koju je uradila televizija Mag.