contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

IBM Serbia

Ana Kaloperovic

Juče su nas posetili zaposleni u kompaniji IBM Serbia i uručili donaciju u vidu igračaka, interaktivnih knjiga i društvenih igara, tehničke opreme i drugog materijala za decu. U pitanju je lična inicijativa zaposlenih u ovoj kompaniji koja će sigurno ulepšati život mališana koji posećuju Kulturno ekološki centar EKO-DVORIŠTE. Prva prilika za to su KREKO ( KREativno EKOloške radionice) koje od 08. decembra počinju u Kullturno ekološkom centru EKO-DVORIŠTE.

Najlepše hvala kompaniji IBM Serbia u ime udruženja i svih mališana!