contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

Telenor fondacija

Ana Kaloperovic

Telenor fondacija donirala je, u septembru mesecu, 400.000,00 dinara Udruženju EKO-DVORIŠTE . Zaposleni u ovoj kompaniji prikupili su pomenuta sredstva u želji da pomognu naš angažman na saniranju posledica poplava na području Obrenovca.

Donacija je iskorišćena za opremanje Kulturno-ekološkog centra EKO-DVORIŠTE kompjuterskom i tehničkom opremom. Reč je o opremi koja se koristi tokom radionica, tribina, izložbi i drugih aktivnosti u centru, a ujedno je i svakodnevno na raspolaganju Obrenovčanima koji posećuju centar ( bilo da koriste internet ili za učenje). Jedan deo donacije upotrebljen je i za troškove održavanja radionice fuzije reciklažnog stakla što je prva radionica sa kojom je započet rad centra.

Ovom prilikom želimo još jednom da se zahvalimo svim zaposlenima u kompaniji Telenor.