contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

Akcija prikupljanja EE otpada

Ana Kaloperovic

Akcija prikupljanja električnog i elektronskog otpada je počela. Vaše stare ili pokvarene aparate možete odložiti u prostorijama ,,EKO>DVORIŠTA" čime doprinosite otvaranju Ekološko-kulturnog centra. U prošloj akciji uz Vašu pomoć, prikupili smo 11.565,00 dinara. Nadamo se da će i ova akcija biti jednako uspešna, što će nas učiniti još jednim korakom bliže ostvarenju našeg cilja.

Za više informacija možete pozvati Zeleni telefon 0700 100 100, ili nas kontaktirati putem mejla, sajta i društvenih mreža.