DVORIŠTE""/>

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

Prezentacija projekta Ekološko-kulturni centar "EKO>DVORIŠTE"

Ana Kaloperovic

U Gradskom parku u Obrenovcu održana je akcija prikupljanja sredstava u sklopu programa Uspešni fandrejzing radi otvaranja Ekološko-kulturnog centra "EKO>DVORIŠTE". Šira javnost upoznata je sa aktivnostima projekta, kao i sa sadržajem i programom u sklopu budućeg eko centra.

Uz Trag fondaciju i građani Obrenovca podržali su projekat, i omogućili da budemo još jedan korak bliže ka ostvarenju našeg cilja. 

Kroz ovu akciju, građani GO Obrenovac donirali su 11.565,00 dinara i time doprineli realizaciji projekta.

Hvala Vam! :)=:):)