contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

Udruženi za Srbiju

Ana Kaloperovic

Udruženju “Eko dvorište” iz Obrenovca danas je uplaćena donacija u iznosu od 270.000,00 RSD za akciju pomoći u čišćenju kuća 70 porodica ugroženih poplavom u ovom gradu.

Sredstva su obezbeđena kroz inicijativu Udruženi za Srbiju, a upotrebiće se za nabavku alata, sredstava za čišćenje i vode.

Volonterke i volonteri ovog udruženja već nedeljama rade na čišćenju domova svojih sugrađana koji ovaj posao ne mogu da obave sami.

Akcijom Udruženi za Srbiju, kroz program YouthBuild Građanskih inicijativa iz Beograda, do sada su prikupljena sredstva u iznosu od 576.250,00 RSD, koja će u saradnji sa Trag fondacijom biti dodeljena udruženjima sa ugroženih područja koja rade na sanaciji štete od poplava.

Preuzeto sa sajta Trag fondacije