contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

AIESEC Srbija – CSR forum “Globalni izazovi, lokalna rešenja!“

Ana Kaloperovic

Untitled.png

Međunarodna studentska organizacija AIESEC organizuje, četvrtu godinu za redom, CSR forum 12.marta na Fakultetu za primenjenu ekologiju – FUTURA.

 CSR forum je projekat koji se bavi jednim od najvećih problema današnjice, degradacijom životne sredine, njenim zagađenjem i eksploatisanjem, kao i uopšteno društvenim problemima sa kojima se svakodnevno susrećemo u našem okruženju. Sa ciljem uključivanja mladih i stvaranja bolje sredine za buduće generacije vršiće se edukacija studenata sa svih fakulteta o društveno odgovornom ponašanju u ličnoj i poslovnoj kulturi.

 Značaj ovog projekta se ogleda upravo u uticaju koji on može izvršiti na društvo i pozitivne promene koje može doneti. Uz pomoć društveno odgovornih kompanija, nevladinih organizacija i svih onih spremnih na saradnju se mnogo toga može učiniti i mladi se mogu pokrenuti na razmišljanje i na akcije koje će doprineti poboljšanju uslova i životnog okruženja. Partneri projekta imaju ulogu u edukovanju studenata o odgovornom ponašanju i poslovanju, kao i da predstave koliko način na koji živimo i radimo utiče na životnu sredinu.

Ovde možete preuzeti pun tekst saopštenja njihovog PR tima.

Agendu foruma možete preuzeti ovde.