contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

Community centar EKO-DVORIŠTE

Ana Kaloperovic

Projekat  „Otvaranje Community centra EKO-DVORIŠTE“ obuhvatio je programske aktivnosti za prvih 6 meseci rada centra. Ceo program je započet izložbama dva lokalna umetnika iz Obrenovca, nakon čega su usledile edukativno-kreativne radionice za decu, radionice fuzije stakla i dekupaža za odrasle, kao i donatorske tematske večeri.

U programu je direktno  učestvovalo 125 korisnika ne računajući svakodnevne posetioce centra kojima je na raspologanju besplatno korišćenje  kompjutera, interneta i knjiga iz naše biblioteke.

Projekat je podržan od strane Trag fondacije u okviru programa  Aktivne zajednice za poplavljena područja.