contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

Zeleni džepovi Obrenovca - Uređenje druge lokacije

Ana Kaloperovic

Još jedna, druga po redu, lokacija u okviru projekta „Zeleni džepovi Obrenovca" je očišćena i sređena kako Obrenovcu to i dolikuje. Prostor između dva objekta u ulici Vojvode Mišića u Obrenovcu, mesecima se koristio kao divlja deponija gde se odlagao šut i kabasto smeće, ali su volonteri Eko-Dvorišta u partnerstvu sa JKP „Obrenovac" i JP ZŽS „Obrenovac" uspeli da najpre očiste, a zatim i prenamene ovaj prostor u strogom centru grada. 

Hvala svima na podršci, posebno našem najmlađem „koordinatoru" projekta Petru i Najsladja Kuca Marina na osveženju koje su obezbedili za naše vredne volontere! Na slikama možete videti stanje pre rekontrukcije, kao i slike tokom akcije sređivanja i postavljanja mobilijara.

Aktivnosti čišćenja deponije na ovoj lokaciji, kao i postavljanje odgovarajućeg mobilijara deo su projekta „Zeleni džepovi Obrenovca“ koji realizuje udruženje „Eko-Dvorište“ u partnerstvu sa JKP Obrenovac i JP ZŽS Obrenovac, a finansiran putem konkursa NIS „Zajednici zajedno“, kojim kompanija nastoji da poboljša kvalitet života u lokalnoj zajednici.‪#‎zajednicizajedno‬