contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

Zeleni džepovi Obrenovca - najava sređivanja druge lokacije

Ana Kaloperovic

U okviru projekta "Zeleni džepovi Obrenovca" počele su pripreme za sređivanje druge, od ukupno četiri lokacije u užem centru Obrenovca. U pitanju je ćošak u ulici Vojvode Mišića, koji je trenutno veoma zapušten i na žalost, služi kao mala deponija za odlaganje kabastog smeća. 

Uređenje prve lokacije (česme kod Banjskog kupatila) završeno je 28. avgusta. Slike stanja koje je prethodilo ovom projektu kao i rezultate naših aktivnosti možete videti u članku  "Zeleni džepovi Obrenovca" - Uređenje prve lokacije. 

Aktivnosti čišćenja deponije na ovoj lokaciji, kao i postavljanje odgovarajućeg mobilijara deo su projekta „Zeleni džepovi Obrenovca“ koji realizuje udruženje „Eko-Dvorište“ u partnerstvu sa JKP Obrenovac i JP ZŽS Obrenovac, a finansiran putem konkursa NIS-ovog „Zajednici zajedno“, kojim kompanija nastoji da poboljša kvalitet života u lokalnoj zajednici.