contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

"Zeleni džepovi Obrenovca" - Uređenje prve lokacije

Blog

"Zeleni džepovi Obrenovca" - Uređenje prve lokacije

Ana Kaloperovic

Projekat "Zeleni džepovi Obrenovca" uspešno je priveo kraju svoju prvu fazu, sređivanjem lokacije česme sa banjskom vodom kod Gradskog banjskog kupatila. Na nekadašnjoj deponiji, sada se nalazi mala oaza za opuštanje. Slike stanja koje je prethodilo ovom projektu možete videti u nastavku, kao i izgled nakon uređenja ovog prostora.

 

Ovom prilikom se zahvaljujemo pre svega NIS-u koji su putem konkursa "Zajednici zajedno" i omogućili da se ovaj projekat sprovede u delo, zatim partnerima JKP "Obrenovac", JP ZŽS "Obrenovac", "Fantasy garden Obrenovac" koji su pomogli da se ovaj prostor oplemeni, kao i radnicima Gradskog banjskog kupatila i svim građanima Obrenovca koji su doprineli bržem i kvalitetnijem izvođenju ove faze projekta. 


Aktivnosti čišćenja deponije na ovoj lokaciji, kao i postavljanje odgovarajućeg mobilijara deo su projekta „Zeleni džepovi Obrenovca“ koji realizuje udruženje „Eko-Dvorište“ u partnerstvu sa JKP Obrenovac i JP ZŽS Obrenovac, a finansiran putem konkursa NIS-ovog „Zajednici zajedno“, kojim kompanija nastoji da poboljša kvalitet života u lokalnoj zajednici.

U planu je sređivane još tri lokacije u užem centru Obrenovca.