contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Projekti

Oživi staklo

Ana Kaloperovic

Od septembra do novembra u Ekološko kulturnom centru EKO-DVORIŠTE realizovan je projekat „Oživi staklo“. Mladima iz Obrenovca bila je dostupna kompletna oprema za fuziju stakla u okviru naše radionice koja je deo centra (peć za fuziju, alat, sirovina- reciklažno i ambalažno staklo, potrošni materijal za završnu doradu proizvoda - boje, lepak...). 

Održane su 24 radionice koje su uglavnom pohađali srednjoškolci, a imali smo i posete ekoloških sekcija iz obrenovačkih škola. Cilj je bio da se mladi upoznaju sa fuzijom stakla kao zanimljivom i atraktivnom metodom recikliranja. Fuzija, kao tehnika, koristi se i u umetnosti, što daje posebnu atraktivnost i brojne mogućnosti za reciklažu staklenog otpada. 

Projekat je podržala Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave grada Beograd.

 

Zeleni džepovi Obrenovca

Ana Kaloperovic

U sredu, 04. novembra zvanično je završen projekat „Zeleni džepovi Obrenovca“, finansiran od strane Naftne industrije Srbije, a koji su mladi volonteri Eko-Dvorišta realizovali zajedno sa JKP Obrenovac i JP ZŽS Obrenovac. 

Projekat "Zeleni džepovi Obrenovca" ima za cilj da na nesvakidašnji način oplemeni centar Obrenovca, postavljanjem neobičnog mobilijara i sadnica koje će zapuštenom prostoru dati novi izgled. Značaj projekta „Zeleni džepovi Obrenovca“ ogleda se i u izboru lokacija, koje nakon preuređenja predstavljaju nova mesta za okupljanje građana, promovišući građanski aktivizam i svest o čuvanju i unapređenju životne sredine. 

Ovim projektom uređene su četiri zapuštene lokacije u centru Obrenovca uključujući: prostor kod česme kod Gradskog banjskog kupatila, zapušteni ćošak u ulici Vojvode Mišića, prostor oko mosta preko kanala Kupinac, kao i plato pored pešačko-biciklističke staze u naselju Dudovi. 

Aktivnosti čišćenja deponije na četiri lokacije, kao i postavljanje odgovarajućeg mobilijara deo su projekta „Zeleni džepovi Obrenovca“ koji realizuje udruženje „Eko-Dvorište“ u partnerstvu sa JKP Obrenovac i JP ZŽS Obrenovac, a finansiran putem konkursa NIS-ovog „Zajednici zajedno“, kojim kompanija nastoji da poboljša kvalitet života u lokalnoj zajednici.

Projekat ,,Glas za staklo"

Ana Kaloperovic

Ideja projekta je reciklaža stakla kroz kreativne radionice fuzije. Više o fuziji stakla mžete saznati u Kulturno-Ekološkom centru ,,Eko-dvorište" svakim danom od 9-21h. Takođe možete pogledati proizvode koji su nastali ovim procesom.

Staklena flaša za razliku od papira, drveta ili plastične kese, nikada se ne može prirodno razložiti. Ono što može da se uradi sa staklom, jeste da se reciklira. Fuzija stakla, kao tehnika putem koje od reciklažnog materijala možemo dobiti nov, funkcionalan proizvod, predstavlja kreativan način da se oslobodimo stakla koje bi završilo na deponiji. 

Pozivamo sve zainteresovane da se uključe u radionice i na kreativan način doprinesu unapređenju životne sredine. 

Projekat Ekološko-kulturni centar "EKO>DVORIŠTE"

Ana Kaloperovic

Ekološko kulturni centar

Ekološko kulturni centar je prostor gde se kroz sinergiju različitih disciplina promoviše značaj zaštite i unapređenja životne sredine.

Program uspešni fandrejzing

Projekat Ekološko-kulturni centar “EKO.DVORIŠTE”  je podržan od strane Trag fondacije. Članovi udruženja prošli su obuku o fandrejzingu, i krenuli u prikupljanje sredstava radi otvaranja ekološko kulturnog centra. 

Dupliranje donacije

Trag će nakon procesa prikupljanja sredstava dodeliti  donaciju  koja je jednaka iznosu prikupljenih sredstava.

Sada, nakon što se Obrenovac susreo sa najgorim poplavama u skorijoj istoriji, značaj ovakvog prostora je još veći. Mnogo je stanovnika koji su ostali bez osnovnih uslova za život i rad, a ideja Centra je da im omogući prostorije i kompjutersku opremu da svoje ideje realizuju. Centar je takođe zamišljen da pruži mladim aktivistima mesto gde mogu da podele i dobiju podršku za svoju ideju o unapređenju naše sredine. 

 

ZELENI TELEFON

Ana Kaloperovic

Projekat „Zeleni telefon” je osmišljen da olakša komunikaciju korisnika i operatera otpada povećanjem svesti da iskorišćena flaša, limenka, papir, karton, staklo, nisu komunalni otpad, već sekundarne sirovine.

Read More

MORAM DA ZNAM!

Ana Kaloperovic

Anketirano je 300 srednjoškolaca u opštini Obrenovac radi dobijanja jasnije slike o stepenu njihove informisanosti i ličnog angažmana u sferi zaštite životne sredine. 

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Read More