contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

MOJA PRVA BILJKA

Projekti

MOJA PRVA BILJKA

Ana Kaloperovic

Deci je na interesantan i njima blizak način predstavljen značaj reciklaže i omogućeno da aktivno učestvuju u poboljšanju kvaliteta životne sredine. Deca su zasadila 850 sadnica cveća kao i 42 višegodišnje sadnjice u sedam vrtića. Oplemenjujući svoju sredinu, naučila su da brinu o svojim biljkama, te su na taj način usvojili pravilne oblike ponašanja. Reciklažni otpad je iskorišćen u kreativne svrhe, a deca su upoznata sa nekim od mogućih načina korišćenja reciklažnog materijala.

 

Projekat je realizovan u partnerstvu sa udruženjem ,,Klaster cveća" i predškolskom ustanovom ,,Perka Vićentijević" iz Obrenovca.

Projekat je finansiran od strane Sekreterijata za dečju zaštitu grada Beograda.