contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

MORAM DA ZNAM!

Projekti

MORAM DA ZNAM!

Ana Kaloperovic

Mladi imaju interes i obavezu da se bave problemima životne sredine i održivog razvoja, jer moraju da žive sa posledicama onoga što su im ostavile prethodne generacije i moraju misliti o generacijama koje dolaze.

Anketirano je 300 srednjoškolaca u opštini Obrenovac radi dobijanja jasnije slike o stepenu njihove informisanosti i ličnog angažmana u sferi zaštite životne sredine. 

Održan je omladinski koncert u GO Obrenovac na kojem su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, škola, lokalnih medija, omladina koji su mogli da se upoznaju sa rezultatima projekta.

Posetioci su na koncert donosili reciklažni otpad, koji je predat u reciklažne centre.

 

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.