contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Projekti

Nemam dilemu znam šta mogu i hoću, da čistim svoju sredinu i danju i noću!

Ana Kaloperovic

Zadatak ovog projekta jeste da kroz kontinuiranu edukaciju građani razumeju važnost separacije otpada, procesa reciklaže kao bitnog faktora zaštite životne sredine.

,,EkoBox" je moderni ekološki projekat koji na savremen način popularizuje očuvanje životne sredine. Ovaj projekat povezuje ekologiju i atraktivnost prostora za odlaganje plastične-PET i aluminijumske-MET ambalaže i time ga čini jedinstvenim.

,,EkoBox" postavljen je na površini glavne autobuske stanice "LASTA" Obrenovac.

Projekat je finansiran od strane Sekreterijata za zaštitu životne sredine.