contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Projekti

OD OTPADA DO UMETNOSTI

Ana Kaloperovic

U okviru projekta održane su radionice na kojima su učestvovali predstavnici partnerskih organizacija iz 16 gradova.

Radionice su podeljene na dva modula:  

Okrugli sto na temu zaštite životne sredine

Praktični deo: postupanje sa reciklažnim, ambalažnim staklom kroz korišćenje tehnika primenjene umetnosti.

Radionice su održavane subotom u periodu od 31.08 do 05.10.2013. godine u Obrenovcu.

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta RS.