contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Projekti

STAKLO U RECIKLAŽU, ZA NOVU AMBALAŽU!

Ana Kaloperovic

Po lokalnom akcionom planu upravljanja otpadom GO Obrenovac, statistički se mesečno prikupi 1673 tona komunalnog otpada, od čega 4% (66t) čini staklo. Staklu je potrebno i preko 5 000 godina da se raspadne, a pozitivna strana je to što može da se reciklira bezbroj puta, a da ne izgubi svojstvo ili kvalitet.

U saradnji sa GO Obrenovac i Komisijom za saradnju sa NVO, udruženje Eko-Dvorište je konstruisalo drobilicu za staklo i organizovalo akcije sakupljanja staklene ambalaže u dve mesne zajednice, Krtinska i Urovci (2712 građana).

Svo prikupljeno staklo je izdrobljeno i predato u reciklažni centar.