contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

ZELENI TELEFON

Projekti

ZELENI TELEFON

Ana Kaloperovic

Projekat „Zeleni telefon” je osmišljen da olakša komunikaciju korisnika i operatera otpada kako bi se povećala količina prikupljenog  reciklažnog otpada, samim tim smanjila potrošnja prirodnih resursa, povećao kapacitet deponija, smanjio broj divljih deponija, poboljšao kvalitet životne sredine i uspostavila uspešna mreža upravljanja reciklažnog otpada.

Projekat je finansiran od strane Sekreterijata za zaštitu životne sredine.