contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Zeleni džepovi Obrenovca

Projekti

Zeleni džepovi Obrenovca

Ana Kaloperovic

U sredu, 04. novembra zvanično je završen projekat „Zeleni džepovi Obrenovca“, finansiran od strane Naftne industrije Srbije, a koji su mladi volonteri Eko-Dvorišta realizovali zajedno sa JKP Obrenovac i JP ZŽS Obrenovac. 

Projekat "Zeleni džepovi Obrenovca" ima za cilj da na nesvakidašnji način oplemeni centar Obrenovca, postavljanjem neobičnog mobilijara i sadnica koje će zapuštenom prostoru dati novi izgled. Značaj projekta „Zeleni džepovi Obrenovca“ ogleda se i u izboru lokacija, koje nakon preuređenja predstavljaju nova mesta za okupljanje građana, promovišući građanski aktivizam i svest o čuvanju i unapređenju životne sredine. 

Ovim projektom uređene su četiri zapuštene lokacije u centru Obrenovca uključujući: prostor kod česme kod Gradskog banjskog kupatila, zapušteni ćošak u ulici Vojvode Mišića, prostor oko mosta preko kanala Kupinac, kao i plato pored pešačko-biciklističke staze u naselju Dudovi. 

Aktivnosti čišćenja deponije na četiri lokacije, kao i postavljanje odgovarajućeg mobilijara deo su projekta „Zeleni džepovi Obrenovca“ koji realizuje udruženje „Eko-Dvorište“ u partnerstvu sa JKP Obrenovac i JP ZŽS Obrenovac, a finansiran putem konkursa NIS-ovog „Zajednici zajedno“, kojim kompanija nastoji da poboljša kvalitet života u lokalnoj zajednici.