contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Projekti

Oživi staklo

Ana Kaloperovic

Od septembra do novembra u Ekološko kulturnom centru EKO-DVORIŠTE realizovan je projekat „Oživi staklo“. Mladima iz Obrenovca bila je dostupna kompletna oprema za fuziju stakla u okviru naše radionice koja je deo centra (peć za fuziju, alat, sirovina- reciklažno i ambalažno staklo, potrošni materijal za završnu doradu proizvoda - boje, lepak...). 

Održane su 24 radionice koje su uglavnom pohađali srednjoškolci, a imali smo i posete ekoloških sekcija iz obrenovačkih škola. Cilj je bio da se mladi upoznaju sa fuzijom stakla kao zanimljivom i atraktivnom metodom recikliranja. Fuzija, kao tehnika, koristi se i u umetnosti, što daje posebnu atraktivnost i brojne mogućnosti za reciklažu staklenog otpada. 

Projekat je podržala Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave grada Beograd.