contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Projekti

Filtering by Category: Projekti

ZELENI TELEFON

Ana Kaloperovic

Projekat „Zeleni telefon” je osmišljen da olakša komunikaciju korisnika i operatera otpada povećanjem svesti da iskorišćena flaša, limenka, papir, karton, staklo, nisu komunalni otpad, već sekundarne sirovine.

Read More

MORAM DA ZNAM!

Ana Kaloperovic

Anketirano je 300 srednjoškolaca u opštini Obrenovac radi dobijanja jasnije slike o stepenu njihove informisanosti i ličnog angažmana u sferi zaštite životne sredine. 

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Read More

PUT KA EU FONDOVIMA

Ana Kaloperovic

Dvadeset predstavnika nevladinih organizacija i neformalnih grupa iz Obrenovca pohađalo je četvorodnevnu obuku za pisanje i upravljanje projektima po EU metodologiji.

Ovaj projekat je podržala GO Obrenovac.

Read More

MOJA PRVA BILJKA

Ana Kaloperovic

Deci je na interesantan i njima blizak način predstavljen značaj reciklaže i omogućeno da aktivno učestvuju u poboljšanju kvaliteta životne sredine.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa udruženjem ,,Klaster cveća" i predškolskom ustanovom ,,Perka Vićentijević" iz Obrenovca.

Read More

ZELENI BUKVAR

Ana Kaloperovic

Cilj projekta je podizanje ekološke svesti i pravilnih oblika ponašanja kod dece, osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti koje su multidisciplinarne u segmentu zaštite životne sredine i održivog razvoja. Projekat je realizovan u devet osnovnih škola na teritoriji GO Obrenovac.

Read More