contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Projekti

PUT KA EU FONDOVIMA

Ana Kaloperovic

Dvadeset predstavnika nevladinih organizacija i neformalnih grupa iz Obrenovca pohađalo je četvorodnevnu obuku za pisanje i upravljanje projektima po EU metodologiji.

Ovaj projekat je podržala GO Obrenovac.

Read More

MOJA PRVA BILJKA

Ana Kaloperovic

Deci je na interesantan i njima blizak način predstavljen značaj reciklaže i omogućeno da aktivno učestvuju u poboljšanju kvaliteta životne sredine.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa udruženjem ,,Klaster cveća" i predškolskom ustanovom ,,Perka Vićentijević" iz Obrenovca.

Read More

ZELENI BUKVAR

Ana Kaloperovic

Cilj projekta je podizanje ekološke svesti i pravilnih oblika ponašanja kod dece, osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti koje su multidisciplinarne u segmentu zaštite životne sredine i održivog razvoja. Projekat je realizovan u devet osnovnih škola na teritoriji GO Obrenovac.

Read More

STAKLO U RECIKLAŽU, ZA NOVU AMBALAŽU!

Ana Kaloperovic

Po lokalnom akcionom planu upravljanja otpadom GO Obrenovac, statistički se mesečno prikupi 1673 tona komunalnog otpada, od čega 4% (66t) čini staklo. Staklu je potrebno i preko 5 000 godina da se raspadne, a pozitivna strana je to što može da se reciklira bezbroj puta, a da ne izgubi svojstvo ili kvalitet.

U saradnji sa GO Obrenovac i Komisijom za saradnju sa NVO, udruženje Eko-Dvorište je konstruisalo drobilicu za staklo i organizovalo akcije sakupljanja staklene ambalaže u dve mesne zajednice, Krtinska i Urovci (2712 građana).

Svo prikupljeno staklo je izdrobljeno i predato u reciklažni centar.